Skrevet av Omar Sadiq 22. juni 2017

Arendalsuka - GLOBALE HATIDEOLOGIER – LOKALT ANSVAR

Globalt forankret hatideologi og intoleranse, både innenfor ekstrem islamisme og høyreekstremisme, utfordrer oss lokalt i møte med sårbar ungdom.

test
DEBATTDELTAKERE: Sjef PST Benedicte Bjørnland,
forfatter Øyvind Strømmen, tidligere ambassadør til Saudi-Arabia
Carl Schiøtz Wibye
TEMA: Globalt forankret hatideologi og intoleranse, både innenfor
ekstrem islamisme og høyreekstremisme, utfordrer oss lokalt i møte
med sårbar ungdom.
Aktuelle spørsmål vi ønsker å stille er: Hva er deres fellestrekk? Gjør vi
(sentrale myndigheter, førstelinjetjenesten og innbyggere, etc.) nok for å
forhindre påvirkning av sårbar ungdom i våre lokale miljø? Hvordan får det
som skjer ute i verden også en lokal påvirkning.
Har vi et felles ansvar? 
Tidspunkt den 16.08.17 Kl. 14.30 – 15.30 – Bystyresalen, Arendal

Arrangementet er GRATIS - (Møte opp i god tid for å få plass)
Følg arrangementet på facebook