30. september 2016

Seminar; Mellom ekskludering og inkludering et møte med Deeyah Khan(Goodwill-ambassadør for UNESCO)

Mellom ekskludering og inkludering et møte med Deeyah Khan(Goodwill-ambassadør for UNESCO) Plattform, FN Sambandet, Imdi og RVTS Sør arrangerte seminar for hele Agder.

test

Seminar; Mellom ekskludering og inkludering et møte med Deeyah Khan(Goodwill-ambassadør for UNESCO)


Plattform, FN Sambandet, Imdi og RVTS Sør arrangerte seminar for hele Agder.
Inspirerende dag med DeeyahKhan, Yngve Carlsson, Geir Robstad "Mellom ekskludering og inkludering"
Kompetansehevende tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
Til stede var offentlig ansatte i de 30 kommunene på Agder, frivilligheten og Agder Politi.