sep
26

Fagdag med 30 kommuner - SLT/Kommune ansatte

26. sep - 26. sep 2017   kl. 10:00 - 13:00
Status på PLATTFORM prosjektet - forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme
NB! Møte er kun for inviterte
Agenda
Besøk av Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging (Knut Skedsmo)
Status – Tiltak (Omar)
Mentorering - Pilotfase (Omar)
Kunnskapsportalen - Grimstad, Lillesand,  Songdalen, Birkenes, Lindesnes og Setesdalen (Omar)
Lunsj ca. Kl.11.30

Dokumentar film «Mohammed 10år på flukt» (Omar)
To Kommuner – Best practice case (Birkenes/Lyngdal)