Lyngdal kommune

Lyngdal kommune arbeider bevisst for å forebygge radikalisering og hatkriminalitet i kommunen.
www.lyngdal.kommune.no

se vår brosjyre her:
http://www.visbrosjyre.no/lyngdal_kommune/MailView


Kommunens handlingsplan/veileder:Kontaktpersoner

Navn: Helge Lohne
Stilling: SLT koordinaator / Ungdomskontakt
Telefon: 94 50 60 67 / 38 33 42 15